První automatizovaná balicí linka 2003

Martin Zounar při výrobě prvního sáčku produktové řady Zounarka v roce 2005

HISTORIE


22. 1. 1991 byla zahájena první činnost pod soukromou firmou, která nesla jméno zakladatele - Tomáš Pazdziora.

Od samotného vzniku se orientujeme na obchodní činnost v oblasti potravin. Tehdy ještě sám zakladatel

V listopadu 1998 zahájila firma výrobu kořenící směsi Superveget. K výrobě prvních výrobků byla používána hotová surovina nakupovaná od různých českých výrobců a přebalovaná do vlastních obalů. Postupně výroba stoupala a z důvodu snižování nákladů byly s odborníky z dané oblasti vyvinuty vlastní receptury.

Začátkem roku 2000, byla po pořízení potřebné technologie zahájena kompletní vlastní výroba, nejprve v Kunovicích u Uherského Hradiště, od počátku roku 2003 pak v Petrovicích u Karviné. Se zaváděním nového provozu se majitel rozhodl, že budou striktně dodržovány postupy výroby tak, aby bylo možné garantovat, že jsou výrobky vhodné také pro bezlepkovou dietu. Díky tomu dodnes najdete na všech  produktech SUPERVEGET označení "Bez lepku".

Začátkem roku 2003 začala společnost nabízet své výrobky nejen do gastro zařízení a velkoobchodů, ale také do nadnárodních řetězců na českém a slovenském trhu. S tím bylo spojeno zavádění systému managementu jakosti (SMJ) podle normy ČSN EN ISO 9001:2001., který se každoročně audituje.

Technologie, které jdou rychlým tempem kupředu, jsou neustále inovovány. Kapacita výroby je 500 tun měšíčně. Společnost disponuje ochrannou známkou, užitnými a průmyslovými vzory.

Veškeré receptury jsou vyvíjeny ve společnosti pod vedením samotného zakladetele a majitele. Během posledních let vzniklo několik produktových řad, kde si na své příjdou jak tradiční zákazníci, tak i příznivci zdravého životního stylu..